انتخاب صفحه
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس

رقیه عزتی

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

گروه صنایع غذایی
مربی
فوق لیسانس صنایع غذایی
مدیر گروه صنایع غذایی به مدت 4 سال
تاليف کتاب: تاليف کتاب تکنولوژي مواد غذايي ، چاپ اول ، 1382  تاليف کتاب اصول طراحي کارخانجات مواد غذايي ، چاپ اول ، 1388  تاليف کتاب کاربرد سيال فوق بحراني در صنايع غذايي ، چاپ اول  تاليف کتاب توليد و کاربرد آب پنير در صنايع غذايي ، چاپ اول ، 1385  تاليف کتاب کارشناسي ارشد شيمي مواد غذايي ، چاپ اول ، 1387  تاليف کتاب کارشناسي ارشد ميکروبيولوژي مواد غذايي ، چاپ اول ،  گرداوري کتاب رياضيات مهندسي صنايع غذايي ، چاپ اول ، 1383  ترجمه کتاب فراوري سبزيجات تالیف کتاب رئولوژی مواد غذایی – در دست چاپ گرداوری کتاب نوشیدنیها و آب میوه ها – در دست چاپ Efficiency and roppiness of traditional white and ultrafiltration cheese as affected by phpsycrotroph bacteria , ISI,asian journal of chemistry , 2010 Effect of phpsycrotroph bacteria on physical and chemical properties of traditional white and ultrafiltration cheese ,  ISI,asian journal of chemistry , 2010 بررسي خواص مهندسي و بيوفيزيكي پنيرهاي فراوري شده تحت تأثير عوامل مختلف،مجله علمی پژوهشی تغذیه و صنایع غذایی ایران تعيين مدت زمان ماندگاري طالبي فراوري شده به روش اسمز - انجماد با ارزيابي حسي،مجله علمی پژوهشی تغذیه و صنایع غذایی ایران اندازه گيري مقادير مواد معدني موجود در ميوه،مجله علمی پژوهشی تغذیه و صنایع غذایی ایران استفاده از روش اسمز در غني سازي ميوه با مواد معدني،مجله علمی پژوهشی تغذیه و صنایع غذایی ایران پيش بيني نقطه انجماد براي محصولات فراوري شده حاوي غلظت هاي مختلف ساكارز،مجله علمی پژوهشی تغذیه و صنایع غذایی ایران مدلسازي خصوصيات فيزيكوشيميايي شبه پنير پروسس گستردني بر پايه پنير فتاي ايراني،مجله علمی پژوهشی تغذیه و صنایع غذایی ایران مدلسازي سينتيك خشك كردن پياز در يك خشك كن بستر سيال مجهز به كنترل كننده رطوبت با استفاده از روش هاي رگرسيوني، منطق فازي و شبكه هاي عصبي مصنوعي،مجله علمی پژوهشی تغذیه و صنایع غذایی ایران تأثيرآنزيم ترانس گلوتاميناز ميكروبي (MTG) بر خصوصيات بافتی و حسی پنير فراپالایشی،مجله علمی پژوهشی تغذیه و صنایع غذایی ایران تغییرات راندمان و رسیدگی پنیر سفید سنتی و اولترافیلتراسیون تحت تاثیر باكتري‌هاي سرماگرا ،مجله علمی پژوهشی تغذیه و صنایع غذایی ایران ارائه مقاله تغييرات راندمان و رسيدگي پنير سفيد سنتي و اولترافيلتراسيون تحت تأثير باکتريهاي سرماگرا, هيجدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران, دانشگاه فردوسي مشهد مهر 87. بررسي خصوصيات پنير تحت تاثير باکتريهاي سرمادوست  ، هيجدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران, دانشگاه فردوسي مشهد مهر 87. ارائه مقاله معرفي و عملکرد چند ماده غذايي عملگر سنتي ايران, دومين کنفرانس ملي غذاي عملگر, دانشگاه تربيت مدرس آذر 87. ارائه مقاله Functional foods: food or medicine? دومين کنفرانس ملي غذاي عملگر, دانشگاه تربيت مدرس آذر 87. بررسي کاهش ضايعات پنير ايراني ، همايش منطقه اي کشاورزي و محيط زيست ، 1387 تاثير باکتريهاي سرماگرا روي خصوصيات فيزيکوشيميايي پنيرهاي سفيد ايراني و uf ،  کنگره بين المللي بهداشت مواد غذايي ، 88 تهران Efficiency and ropiness of traditional white and ultrafilteration cheese as affected by psycrotrophic bacteria , 2009,Gothenburg, Effect of Trisodium Citrate Concentration and Cooking Time on the Physicochemical Properties of Iranian Processed Cheese , 2009 , Gothenburg, Sweden

رتبه اول کارشناسی دانشگاه تبریز

رتبه اول کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

جزوات