انتخاب صفحه
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس

آزاده جدایی

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

گروه شیمی
استادیار
9144081734

دکتری تخصصی شیمی کاربردی

1- عضو شورای پژوهشی دانشگاه

2- عضو شورای آموزشی دانشگاه

مقالات معتبر در مجلات علمی

1.Petroleum resin preparation by cationic polymerization of pyrolysis Gasoline, Iranian Polymer Journal, 15 (1), 2006, 55-64, 

2.Oxidation of ethyl acetate by a high performance nanostructure (Ni, Mn)-Ag/ZSM-5 bimetallic catalysts and development of an artificial neural networks predictive modeling,Journal of Environmental Science and Health Part A (2011) 46, 50–62, 

3. Preparation of Ag–M (M: Fe, Co and Mn)–ZSM-5 bimetal catalysts with high performance for catalytic oxidation of ethyl acetate, Environmental Technology
Vol. 32, No. 4, March 2011, 395–406, 

4. Gas Phase Oxidation of Toluene and Ethyl Acetate over Proton and Cobalt Exchanged ZSM-5 Nano Catalysts- Experimental Study and ANN Modeling, Bull. Korean Chem. Soc. 2010, Vol. 31, No. 4, 

5. CFD Simulation of catalytic oxidation of Ethyl Acetate over Cr-HZSM5 Catalyst ,  INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING
Volume 6 2008 Article A104, 

6.-Catalytic Combustion of Ethyl Acetate Over Nanostructure Cobalt Supported ZSM-5 Zeolite Catalysts, Chinese Journal of Chemistry, 2009, 27, 1—10, 

7.Degradation of 4-nitrophenol (4-NP) using ZnO nanoparticles supported on zeolites and modeling of experimental results by artificial neural networks, Materials Chemistry and Physics 134 (2012) 31– 37, 

8- Performance of Nanostructure Fe-Ag-ZSM-5 catalysts for the Catalytic Oxidation of Volatile Organic Compounds: Process optimization using response surface methodology, Korean J. Chem. Eng.,

9- شرکت در همایشهای بین المللی ، ملی با بیش از 20 عنوان مقاله

10- یک عنوان طرح پژوهشی از باشگاه فناوران و پژوهشگران کشور

 

1- سنتز و تهیه کاتالیستها و نانو کاتالستها در فرایند اکسایش و حذف ترکیبات آلی فرار

2-فرایند اکسایش پیشرفته برای حذف آلاینده ها از آب

3-تهیه کاتالیستهای مورد نیاز صنعت نفت و پتروشیمی

4-  مدلسازی و بهینه سازی فرایندهای شیمیایی با شبکه های عصبی و سایر نرم افزارها

جزوات