وبگاه استادان

اطلاعات استادان

 

 

 

دانلود فایل نمونه اطلاعات استادان

دانلود فایل راهنما

 

لیست صفحات شخصی استادان واحد صوفیان

گروه عمران و معماری گروه صنایع غذایی وشیمی
گروه حسابداری  گروه کامپیوتر        گروه برق      گروه مکانیک  
گروه فیزیک گروه ریاضی
اسماعیل جیحونی مسعود دزیانی یعقوب اقدم سعید صبا منیری   هادی دهقان علیرضا محمدیان  منیره ذیره حبیب
هادی ثمین رامین حیدرپور   سیدمحمدجواد حسینی مهندس جواهر نیا نادر مسلمی وایقان
ابراهیم هاشمی محمدرسول مستانی
  سعید احمدی زاده وحید شکری حبشی    فاطمه مسعودی نیا      
هادی المهدی تقوی     مهدی جلیلی  علیرضا علیشاهی      
رعنا ملکی شبیلو فریدعمیدی فضلی    فاطمه شبستری   گروه دروس عمومی
   گروه زبان    
بهروز وفائی آزاده جدایی       جعفر جهانگیری  فاطمه میرزا پور  
رسول ثابت عهد رامین عطا زاده        شهربانو جمال سیس   علی اصغر یوسفی  
  رقیه عزتی       اصغر هادی پور   محمد حسین گرامی   
               
JoomShaper