تماس با دانشگاه

آدرس:    آذربايجان شرقي - صوفیان - کیلومتر 3 جاده صوفیان - شبستر

کدپستی:           5386156488

تلفکس:            4 الی 42567560-041

دورنگار :            04723343556    

شماره پیامک :  30004923343560 

آدرس پست الکترونیکی:  ino@sofianiau.ac.ir

جهت ارتباط و ارسال پیام به  مسئولین حوزه های مختلف کلیک کنید :

ریاست دانشگاه   معاون آموزشی  معاون اداری و مالی  معاون پژوهشی    مسئول فرهنگی    مسئول حراست  

  

شماره های داخلی:                                                       شماره تلفن اپراتور :  4 الی 42567560-041

حوزه ریاست

مدیران گروه

گروه برق

آقای مسعودی نیا

220

گروه صنایع غذایی

خانم عمیدی

240

گروه عمران

آقای جیحونی

210

گروه کامپیوتر

آقای حسینی

212

گروه حسابداری

آقای اقدم

231

گروه معماری

خانم ملکی

227

گروه شیمی

آقای حیدرپور

230

گروه معارف اسلامی

آفای جهانگیر

229

گروه مکانیک

آقای مسلمی

215

دفتر رياست

209

دبيرخانه

209

حراست

200

دفتر فرهنگ اسلامی

210

روابط عمومی و پایان نامه

211

پژوهش

236

قسمت عمرانی

203

حوزه معاونت آموزشی ودانشجویی

حوزه معاونت اداری و مالی

معاون آموزشی

204

معاون اداری و مالی

205

مدیر آموزش

214

کارگزینی

219

امور دانشجویی

223

گزینش

233

امتحانات

233

امور مالی

207-213

بایگانی آموزش

245

شهریه و صندوق رفاه

217

فارغ التحصیلان

223

نگهبانی برادران

202

دفتر اساتید

218

نگهبانی خواهران

201

کتابخانه

237

   

سایت اینترنت

231

انبار

234

سایت رباتیک

241

بسیج دانشجویی

229

سایت کامپیوتر

212

آبدارخانه

206

آز- فیزیک

238

آشپزخانه

221

آز- صنایع غذایی

213

انتظامات

246

دفتر تربیت بدنی

236

 

اتاق مشاوره

250

 

 

انجمن علمی برق

253

 

 

کارگاه الکترونیک

249

   

کارگاه PLC

225

   

هسته پژوهشی زنان

248

   

باشگاه پژوهشگران جوان

220

   
   

 

 

 خطوط تلفن مستقیم دانشگاه:

اپراتور

4-42567560

دفتر فرهنگ اسلامی

42567565

فاکس

42567556

دفتر ریاست

42567557

حراست

42567558

معاونت اداری و مالی

42567559

معاونت آموزشی

42567566

گزینش

42567567

امور دانشجویی

42567568

بانک ملی دانشگاه

42567569

نگهبانی

42567570

امور مالی

42567571

تدارکات

42567572

روابط عمومی

42567573

کارگزینی

42567574

 
JoomShaper