انتخاب صفحه
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس

اعضای هیات علمی

Approved
اعظم آفاقی
گروه صنایع غذایی
Approved
سعید احمدی زاده شندی
Approved
یعقوب اقدم مزرعه
گروه حسابداری
Approved
هادی المهدی تقوی
گروه معماری
Approved
رسول ثابت عهد
گروه عمران
Approved
هادی ثمین
گروه عمران
Approved
آزاده جدایی
گروه شیمی
Approved
مهدی جلیلی
گروه کامپیوتر
Approved
شهربانو جمال سیس
گروه عمومی
Approved
جعفر جهانگیری
گروه عمومی
Approved
ساحل جواهرنیا
گروه برق
Approved
اسماعیل جیحونی
گروه عمران
Approved
سیدمحمدجواد حسینی
گروه کامپیوتر
Approved
رامین حیدر پور
گروه شیمی
Approved
مسعود دزیانی
گروه صنایع غذایی
Approved
هادی دهقان
گروه مکانیک
Approved
منیره ذریه حبیب
گروه عمومی
Approved
فاطمه شبستری
گروه کامپیوتر
Approved
وحید شکری حبشی
گروه حسابداری
Approved
سعید صبامنیری
گروه کامپیوتر
Approved
سید صالح صدرالاشرافی
Approved
رقیه عزتی
گروه صنایع غذایی
Approved
رامین عطازاده
گروه صنایع غذایی
Approved
محمد علی زاده منصوری
Approved
علیرضا علیشاهی
گروه برق
Approved
فرید عمیدی فضلی
گروه صنایع غذایی
Approved
مهدی قلیپور فیضی
گروه عمران
Approved
محمد حسین گرامی
گروه زبان انگلیسی
Approved
علیرضا محمدیان
گروه عمومی
Approved
سمیرا مرامی
گروه مکانیک
Approved
محمد رسول مستانی شبستری
Approved
فاطمه مسعودی نیا
Approved
نادر مسلمی وایقان
گروه مکانیک
Approved
رعنا ملكى شبيلو
گروه معماری
Approved
فاطمه میرزاپور
گروه زبان انگلیسی
Approved
اصغر هادیپور
گروه عمومی
Approved
ابراهیم هاشمی
گروه عمومی
Approved
بهروز وفائی
گروه عمران
Approved
علی اصغر یوسفی آذرفام
گروه زبان انگلیسی