انتخاب صفحه
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس

اطلاعیه های تشکیل/ عدم تشکیل کلاسها

        

      .📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای دکتر میرنیا روز پنج شنبه ۹۷/۰۸/۲۴ تشکیل نخواهدنشد.

 • 📣اطلاعیه: آزمون میان ترم درس آیین دادرسی استاد منجمی در روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.حضور الزامیست.

       .📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای دکتر مستانی روز سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲ تشکیل نخواهدنشد.

 • 📣اطلاعیه: آزمون میان ترم درس حقوق سازمانهای بین المللی استاد منجمی در روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۰۹:۴۵ برگزار می گردد.حضور الزامیست.

 • 📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای دکتر مستانی روز دوشنبه ۹۷/۰۸/۱۴ تشکیل نخواهدنشد. 

 • 📣اطلاعیه:امتحان شفاهی درس آشنائی با قرآن کریم استاد جهانگیر

 • آزمون شفاهی قرآن مجید در همان روز امتحان کتبی انجام خواهد شد.

 • 📣اطلاعیه:امتحان های استاد بهمن عبدی گلزار

 • آزمون عملی درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری استاد عبدی روز یکشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۱ از ساعت ۱۰صبح

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • ترمودینامیک ۱ و۲ استاد مسلمی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۱ از ساعت ۱۴-۱۶:۱۵

 • تجهیزات حرارتی وبرودتی استاد مسلمی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۱ از ساعت ۰۸-۰۹:۳۰

 • طراحی به کمک نرم افزارهای تاسیسات استاد مسلمی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۱از ساعت ۰۹:۳۰-۱۲

 • تاسیسات مکانیکی استاد مسلمی روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۹ از ساعت ۱۵:۳۰-۱۷

 • مکانیک کاربردی استاد مسلمی روز سه شنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۳ از ساعت ۱۶:۳۰-۱۸

 • 📣اطلاعیه:امتحان های استاد یوسفی راد

 • امتحان پایان ترم کلیه دروس آزمایشگاهی استاد یوسفی راد  روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۹ از ساعت ۰۸:۳۰برگزار خواهد شد.

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • ریاضی عمومی ۲ استاد مستانی روز شنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۰ از ساعت ۰۸-۱۳دوجلسه

 • محاسبات عددی استاد مستانی روز شنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۰ از ساعت ۱۴-۱۵:۳۰

 • محاسبات عددی استاد مستانی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۲ از ساعت ۱۴-۱۵:۳۰

 • آمار واحتمالات مهندس استاد مستانی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۲ از ساعت ۰۸-۱۳دوجلسه

 • ریاضیات مهندسی استاد مستانی روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۴ از ساعت ۰۸-۱۳ دوجلسه

 • 📣اطلاعیه:امتحان های استاد منجمی
 • آزمون حقوق بین الملل خصوصی ۱استاد منجمی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۸ صبح

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • کلاس درس هیدرولوژی  مهندسی استاد جیحونی روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۱۰-۱۱:۳۰

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • کلاس آموزش قرائت قرآن کریم  استاد جهانگیری روز سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۸ از ساعت ۸ -۱۱:۱۵

 • کلاس متون فقه ۴ استاد جهانگیری روز پنج شنبه۹۷/۰۳/۱۰ از ساعت ۸-۱۱:۱۵

 • 📣اطلاعیه:امتحان های استاد قربانی

 • تمامی امتحان های نهایی واحدهای عملی شامل کارگاه وآزمایشگاهای استاد قربانی روزهای سه شنبه وچهارشنبه مورخه های ۹۷/۰۳/۰۷و۹۷/۰۳/۰۸ به وقت کلاسی برگزار می گردد.

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • زبان تخصصی استاد گرامی روز جمعه مورخه ۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۴-۱۵:۳۰

 • زبان خارجی عمومی استاد گرامی روز جمعه مورخه۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۱:۳۰-۱۳

 • زبان پیش دانشگاهی استاد گرامی روز جمعه مورخه ۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۰-۱۱:۳۰

 • 📣اطلاعیه:امتحان پایان ترم ترسیم فنی استادثمین روز سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۸ صبح

 

 • 📣اطلاعیه:امتحان پایان ترم ترسیم فنی استادثمین روز سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۸ صبح

  • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس کار تحقیقی ۱و۲ استاد جهانگیری : روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۲ از ساعت ۱۵:۴۵-۱۷:۱۵تشکیل خواهد شد.حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

  • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • کاربرد طیف سنجی استاد حیدر پور روز دوشنبه مورخه ۹۶/۰۲/۳۱از ساعت۱۴ الی۱۶

 • کلیه کلاسهای استاد جواهرنیا روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۷ تشکیل نخواهد شد.کلاسهای جبرانی روز پنجشنبه استاد جواهرنیا هفته آینده روز چهارشنبه به ترتیب زمانی روز پنجشنبه بر گزار خواهد شد.

 • کلاسهای استاد یوسفی آذرفام روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۷ از ساعت ۱۶ به بعد تشکیل نخواهدشد.

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • زبان تخصصی استاد گرامی روز جمعه مورخه ۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۴-۱۵:۳۰

 • زبان خارجی عمومی استاد گرامی روز جمعه مورخه۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۱:۳۰-۱۳

  زبان پیش دانشگاهی استاد گرامی روز جمعه مورخه ۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۰-۱۱:۳۰

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

  حقوق مدنی ۵ استاد جهانگیری ۳ شنبه مورخه ۹۶/۰۲/۲۵ ساعت ۹-۱۳

 • 📣 تشکیل کلاس: حضور کلیه دانشجویان استاد قلی پور الزامیست.

  د/س آزمایشگاه مقاومت مصالح استاد قلیپورروز چهار شنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۱۶:۳۰

  برگزار خواهد شد.

 • کلاسهای استاد جهانگیری روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۲/۲۶ تشکیل نخواهد شد.