انتخاب صفحه
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس

اطلاعیه های تشکیل/ عدم تشکیل کلاسها

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای دکتر جلیلی روز سه شنبه ۹۷/۱۲/۲۱ و چهارشنبه ۹۷/۱۲/۲۲ تشکیل نخواهدنشد. 

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد محمد جواد عقلمندی   روز دوشنبه ۹۷/۱۲/۱۳ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد ذریه  روز پنجشنبه  ۹۷/۱۲/۰۹ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای حاج آقا لطفی  روز دوشنبه  ۹۷/۱۲/۰۶ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد منجمی  روز چهارشنبه  ۹۷/۱۲/۰۸ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد میر صابر موسوی افشار  روز دوشنبه  ۹۷/۱۲/۰۶ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان گرامی ورزش ۱ (تربیت بدنی ۲) و تربت بدنی (تریت بدنی ۱) استادپیروی برای آخرین بار (آن دسته از دانشجویانی که در امتحان حضور نداشته اند) روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۱۰/۱۳ از ساعت ۰۹-۱۲ با آوردن لباس ورزشی برگزار خواهد گردید.حضور برای آن دسته از عزیزان الزامیست.

📣

کلاسهای دروس حقوق مدنی ۱ و حقوق تطبیقی استاد افشارراد استثنائا روز چهارشنبه ۵ دی ماه بعوض ساعت ۸ تا ۹:۳۰، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ و حقوق تطبیقی ۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

📣اطلاعیه: کار تحقیقی ۱و۲ استاد جهانگیری روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۱۰/۰۵ از ساعت ۱۰-۱۱:۳۰ برگزار می شود.حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست . عدم حضور به منزله غیبت محسوب می شود.

📣اطلاعیه: کلاس جبرانی درس مقاومت مصالح ۲  استاد دهقان  روز یکشنبه ۹۷/۱۰/۰۹ از ساعت ۱۳-۱۹ (دوجلسه )تشکیل خواهدشد.

📣اطلاعیه: کلاس جبرانی درس آئین زندگی استاد جمالی روز چهار شنبه ۹۷/۰۹/۲۸ از ساعت ۱۶:۳۰تشکیل خواهدشد. وجبرانی قرآن کریم استاد جمالی روز چهارشنبه ۹۷/۰۹/۲۸از ساعت۱۱ تشکیل می شود.

📣اطلاعیه: کلاس جبرانی درس ترسیم فنی  استاد احمدی زاده  روز سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۷ از ساعت ۱۳-۱۷ (دوجلسه )تشکیل خواهدشد. حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد اقدم و استاد دزیانی روز دوشنبه ۹۷/۰۹/۲۶ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه مهم: کلیه کلاسها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ فردا سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۰ تعطیل می باشد. بقیه کلاسهای صبح و بعد از ظهر برقرار می باشد.

📣آزمون آیین دادرسی مدنی ۱ استاد منجمی مورخ ۹۷/۹/۱۹ ساعت ۱۳ برگزار خواهد شد.

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد جمال سیس روز چهار شنبه ۹۷/۰۹/۱۴ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد ثمین روز چهار شنبه ۹۷/۰۹/۱۴ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه:کلاس حقوق بین الملل عمومی ۲ دکتر اکبر زارع روز چهار شنبه ۹۷/۰۹/۱۴ بجای ساعت ۸ الی ۹:۳۰ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۲:۴۵ برگزار خواهد شد.

 • 📣اطلاعیه مهم: آزمون میان ترم کلیه دروس  استاد گلدوست از هفته آینده روز دوشنبه الی روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۹/۱۹ الی ۹۷/۰۹/۲۱ در تایم کلاس درس برگزار می گردد.حضوربرای کلیه دانشجویان الزامیست.

.📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد دهقان روز         چهار شنبه ۹۷/۰۹/۱۴ تشکیل نخواهدنشد.

 • 📣اطلاعیه: آزمون میان ترم کلیه دروس  استاد گلدوست از هفته آینده روز دوشنبه الی روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۹/۱۹ الی ۹۷/۰۹/۲۱ در تایم کلاس درس برگزار می گردد.حضوربرای کلیه دانشجویان الزامیست.

.📣اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان رشته حقوق : کار تحقیق ۱و۲ استاد جهانگیری روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۰۹:۴۵-۱۱:۱۵ برگزار می شود.

  .📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای استاد افشار راد روز چهارشنبه ۹۷/۰۹/۰۷ تشکیل نخواهدنشد.

          .📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای استاد آفاقی روز دوشنبه ۹۷/۰۹/۰۵ تشکیل نخواهدنشد.

          .📣اطلاعیه: جبرانی کلیه کلاسهای  روز چهارشنبه  استاد جدایی ،روز دوشنبه  ۹۷/۰۹/۰۵ به ترتیب روز چهارشنبه تشکیل خواهدشد.

          .📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد طبا طبایی مرادی روز پنج شنبه ۹۷/۰۹/۰۱ تشکیل نخواهدنشد.

          .📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد سرکش روز پنج شنبه ۹۷/۰۹/۰۱ تشکیل نخواهدنشد.

         .📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد منجمی روز پنج شنبه ۹۷/۰۹/۰۱ تشکیل نخواهدنشد.

 • 📣اطلاعیه: آزمون میان ترم درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری ۳وکاربرد نرم افزار رایانه ای در حسابداری استاد حیدری در روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۱ برگزار می گردد.حضور الزامیست.

      .📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای دکتر میرنیا روز پنج شنبه ۹۷/۰۸/۲۴ تشکیل نخواهدنشد.

  • 📣اطلاعیه: آزمون میان ترم درس آیین دادرسی استاد منجمی در روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.حضور الزامیست.

   

       .📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای دکتر مستانی روز سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲ تشکیل نخواهدنشد.

 • 📣اطلاعیه: آزمون میان ترم درس حقوق سازمانهای بین المللی استاد منجمی در روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۰۹:۴۵ برگزار می گردد.حضور الزامیست.

 • 📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای دکتر مستانی روز دوشنبه ۹۷/۰۸/۱۴ تشکیل نخواهدنشد. 

 • 📣اطلاعیه:امتحان شفاهی درس آشنائی با قرآن کریم استاد جهانگیر

 • آزمون شفاهی قرآن مجید در همان روز امتحان کتبی انجام خواهد شد.

 • 📣اطلاعیه:امتحان های استاد بهمن عبدی گلزار

 • آزمون عملی درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری استاد عبدی روز یکشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۱ از ساعت ۱۰صبح

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • ترمودینامیک ۱ و۲ استاد مسلمی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۱ از ساعت ۱۴-۱۶:۱۵

 • تجهیزات حرارتی وبرودتی استاد مسلمی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۱ از ساعت ۰۸-۰۹:۳۰

 • طراحی به کمک نرم افزارهای تاسیسات استاد مسلمی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۱از ساعت ۰۹:۳۰-۱۲

 • تاسیسات مکانیکی استاد مسلمی روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۹ از ساعت ۱۵:۳۰-۱۷

 • مکانیک کاربردی استاد مسلمی روز سه شنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۳ از ساعت ۱۶:۳۰-۱۸

 • 📣اطلاعیه:امتحان های استاد یوسفی راد

 • امتحان پایان ترم کلیه دروس آزمایشگاهی استاد یوسفی راد  روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۹ از ساعت ۰۸:۳۰برگزار خواهد شد.

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • ریاضی عمومی ۲ استاد مستانی روز شنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۰ از ساعت ۰۸-۱۳دوجلسه

 • محاسبات عددی استاد مستانی روز شنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۰ از ساعت ۱۴-۱۵:۳۰

 • محاسبات عددی استاد مستانی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۲ از ساعت ۱۴-۱۵:۳۰

 • آمار واحتمالات مهندس استاد مستانی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۲ از ساعت ۰۸-۱۳دوجلسه

 • ریاضیات مهندسی استاد مستانی روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۴ از ساعت ۰۸-۱۳ دوجلسه

 • 📣اطلاعیه:امتحان های استاد منجمی
 • آزمون حقوق بین الملل خصوصی ۱استاد منجمی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۸ صبح

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • کلاس درس هیدرولوژی  مهندسی استاد جیحونی روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۱۰-۱۱:۳۰

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • کلاس آموزش قرائت قرآن کریم  استاد جهانگیری روز سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۸ از ساعت ۸ -۱۱:۱۵

 • کلاس متون فقه ۴ استاد جهانگیری روز پنج شنبه۹۷/۰۳/۱۰ از ساعت ۸-۱۱:۱۵

 • 📣اطلاعیه:امتحان های استاد قربانی

 • تمامی امتحان های نهایی واحدهای عملی شامل کارگاه وآزمایشگاهای استاد قربانی روزهای سه شنبه وچهارشنبه مورخه های ۹۷/۰۳/۰۷و۹۷/۰۳/۰۸ به وقت کلاسی برگزار می گردد.

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • زبان تخصصی استاد گرامی روز جمعه مورخه ۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۴-۱۵:۳۰

 • زبان خارجی عمومی استاد گرامی روز جمعه مورخه۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۱:۳۰-۱۳

 • زبان پیش دانشگاهی استاد گرامی روز جمعه مورخه ۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۰-۱۱:۳۰

 • 📣اطلاعیه:امتحان پایان ترم ترسیم فنی استادثمین روز سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۸ صبح

 

 • 📣اطلاعیه:امتحان پایان ترم ترسیم فنی استادثمین روز سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۸ صبح

  • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس کار تحقیقی ۱و۲ استاد جهانگیری : روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۲ از ساعت ۱۵:۴۵-۱۷:۱۵تشکیل خواهد شد.حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

  • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • کاربرد طیف سنجی استاد حیدر پور روز دوشنبه مورخه ۹۶/۰۲/۳۱از ساعت۱۴ الی۱۶

 • کلیه کلاسهای استاد جواهرنیا روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۷ تشکیل نخواهد شد.کلاسهای جبرانی روز پنجشنبه استاد جواهرنیا هفته آینده روز چهارشنبه به ترتیب زمانی روز پنجشنبه بر گزار خواهد شد.

 • کلاسهای استاد یوسفی آذرفام روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۷ از ساعت ۱۶ به بعد تشکیل نخواهدشد.

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • زبان تخصصی استاد گرامی روز جمعه مورخه ۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۴-۱۵:۳۰

 • زبان خارجی عمومی استاد گرامی روز جمعه مورخه۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۱:۳۰-۱۳

  زبان پیش دانشگاهی استاد گرامی روز جمعه مورخه ۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۰-۱۱:۳۰

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

  حقوق مدنی ۵ استاد جهانگیری ۳ شنبه مورخه ۹۶/۰۲/۲۵ ساعت ۹-۱۳

 • 📣 تشکیل کلاس: حضور کلیه دانشجویان استاد قلی پور الزامیست.

  د/س آزمایشگاه مقاومت مصالح استاد قلیپورروز چهار شنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۱۶:۳۰

  برگزار خواهد شد.

 • کلاسهای استاد جهانگیری روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۲/۲۶ تشکیل نخواهد شد.