انتخاب صفحه
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس

کلاسهای جبرانی

 

 

نام درس     نام استاد روز
 تاریخ امتحان
کلاس  توضیحات
سازه های فولادی ثابت عهد دوشنبه از ساعت ۱۱-۱۳   ۹۵/۰۲/۰۶
تحلیل سازه های ثابت عهد دوشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱   ۹۵/۰۲/۰۶
سازه های فولادی ۲ وفایی شنبه ۹۴/۱۰/۱۲ ساعت ۱۳   ۹۴/۱۰/۱۲
           
کلیه دروس سلیمی چهارشنبه به ترتیب زمانی روز سه شنبه   ۹۴/۱۰/۰۹
فولاد ۲ وفایی پنج شنبه از ساعت ۱۰   ۹۴/۱۰/۱۰
بتن آرمه ۲ صدر الاشرافی چهارشنبه از ساعت ۸:۱۵-۱۰:۳۰   ۹۴/۱۰/۰۹
بتن آرمه۱ صدرالاشرافی چهارشنبه از ساعت ۱۰:۴۵-۱۲:۱۵   ۹۴/۱۰/۰۹
سازه های فولادی ۱ ثابت عهد شنبه از ساعت ۱۰-۱۲:۱۵   ۹۴/۱۰/۰۵
مقررات ملی ساختمان مشخصه ۲۴۸ ثابت عهد شنبه از ساعت ۱۳-۱۵:۱۵   ۹۴/۱۰/۰۵
سازه های بنایی مقاوم مشخصه ۲۳۲ ثابت عهد شنبه از ساعت ۸:۱۵-۹:۴۵   ۹۴/۱۰/۰۵
مقررات ملی ساختمان مشخصه ۲۴۸ ثابت عهد یکشنبه از ساعت ۱۰:۳۰-۱۲:۱۵   ۹۴/۱۰/۰۶
مقررات ملی ساختمان مشخصه ۸۶۴ ثابت عهد یکشنبه از ساعت ۱۳-۱۵:۱۵   ۹۴/۱۰/۰۶
تحلیل سازه ها مشخصه ۲۷۰ ثابت عهد یکشنبه از ساعت ۸:۱۵-۱۰:۳۰   ۹۴/۱۰/۰۶
میکروبیولوژی ممقانی       ۹۴/۱۰/۰۹-۹۴/۱۰/۱۰
بیوشیمی ۲ ممقانی       ۹۴/۱۰/۰۲-۹۴/۱۰/۰۳
ایستایی ۱ تقی زاده سه شنبه از ساعت ۱۶:۳۰-۱۸   ۹۴/۱۰/۰۱
ایستایی ۲ تقی زاده سه شنبه از ساعت ۱۴:۴۵-۱۶:۳۰   ۹۴/۱۰/۰۱
ریاضی کاربردی ناصری سه شنبه از ساعت ۱۱-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۵/۲۷
استاتیک لشکرپور پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۵/۲۹
هیدرولیک آزمایشگاه جیحونی دوشنبه از ساعت ۱۲-۱۸   ۹۴/۰۵/۲۶
تجزیه وتحلیل سیگنالها وسیستم ها یوسفی راد شنبه از ساعت ۱۴:۳۰-۱۹   ۹۴/۰۵/۲۴
مقاومت مصالح رضائی موسوی یکشنبه از ساعت ۱۴:۳۰-۱۹   ۹۴/۰۵/۱۸
ریاضی عمومی ۱ ذریه دوشنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۵/۱۹
ریاضی عمومی ۲ خانی شنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۶   ۹۴/۰۵/۱۷
سازه های بتن آرمه صدرالاشرافی سه شنبه از ساعت ۱۲-۱۷:۴۵   ۹۴/۰۵/۲۷
سازه های بتن آرمه صدرالاشرافی یکشنبه از ساعت ۱۲-۱۷:۴۵   ۹۴/۰۵/۱۸
فیزیک مکانیک هاشمی یکشنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۵/۱۸
هندسه پر سپکتیو تقوی شنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۶   ۹۴/۰۵/۲۴
آشنایی با معماری اسلامی ۲ تقوی چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۵/۲۸
مباحث جاری شکری دوشنبه از ساعت ۱۱-۱۷   ۹۴/۰۵/۲۶
حسابداری مالی شکری پنج شنبه از ساعت۱۱-۱۷   ۹۴/۰۵/۲۲
حسابداری مالیاتی شکری دوشنبه از ساعت ۱۱-۱۷   ۹۴/۰۵/۱۹
آمار واحتمالات محمود علیلو شنبه از ساعت ۱۴:۳۰-۱۷:۴۵   ۹۴/۰۵/۱۷
معادلات دیفرانسیل توکلی شنبه از ساعت۱۴:۳۰-۱۷:۴۵   ۹۴/۰۵/۱۷
معادلات دیفرانسیل توکلی چهارشنبه از ساعت ۱۲-۱۷:۴۵   ۹۴/۰۵/۲۸
مهندسی پی صالحی دوشنبه از ساعت ۱۴-۱۷   ۹۴/۰۵/۲۶
مکانیک خاک صالحی دوشنبه از ساعت ۲۰:۳۰-۱۷   ۹۴/۰۵/۲۶
مکانیک خاک صالحی دوشنبه از ساعت ۱۷-۲۱   ۹۴/۰۵/۱۹
استاتیک لشکر پور یکشنبه از ساعت ۱۶-۲۰:۱۵   ۹۴/۰۵/۱۸
استاتیک لشکر پور یکشنبه از ساعت ۱۶-۲۰:۱۵   ۹۴/۰۵/۱۱
دینامیک مرامی دوشنبه از ساعت ۱۲:۱۵-۱۷:۱۵   ۹۴/۰۵/۱۹
دینامیک مرامی دوشنبه از ساعت ۱۲:۱۵-۱۷:۱۵   ۹۴/۰۵/۱۲
ایستایی ۲ زهفروش یکشنبه به ترتیب زمانی روز پنجشنبه   ۹۴/۰۵/۱۸
بتن ۱ زهفروش یکشنبه به ترتیب زمانی روز پنجشنبه   ۹۴/۰۵/۱۸
سازه های فولادی ۱ وفائی دوشنبه از ساعت ۹-۱۴   ۹۴/۰۵۱۹
مهندسی زلزله وباد وفائی دوشنبه از ساعت ۹-۱۴   ۹۴/۰۵/۱۲
امورمالی بین الملل صبوری چهارشنبه از ساعت ۱۰:۱۵-۱۱:۴۵   ۹۴/۰۲/۳۱
حسابداری پیشرفته ۲ میرنیا پنج شنبه از ساعت ۱۱:۴۵-۱۴   ۹۴/۰۲/۳۱
کاربرد کامپیوتر قلی پور سه شنبه از ساعت ۱۷:۳۰-۱۹   ۹۴/۰۳/۰۵
کاربرد کامپیوتر قلی پور سه شنبه از ساعت ۱۶-۱۷:۳۰   ۹۴/۰۳/۰۵
ایستایی ۲ قلی پور چهارشنبه از ساعت ۱۶:۳۰-۱۸   ۹۴/۰۳/۰۶
بازاریابی وصادرات صبوری چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۰   ۹۴/۰۲/۳۰
هیدرولیک وپنوماتیک مسلمی شنبه از ساعت۱۴:۳۰   ۹۴/۰۳/۰۲
تاسیسات ساختمان  مسلمی سه شنبه از ساعت ۱۰   ۹۴/۰۳/۰۵
تکنولوژی وبازرسی جوش مسلمی   سه شنبه از ساعت ۱۰    94/02/29
ترمودینامیک ۱ مسلمی دوشنبه از ساعت ۱۴:۳۰   ۹۴/۰۳/۰۴
مدیریت بهره وری انرژی مسلمی  شنبه از   ساعت ۱۲   ۹۴/۰۳/۰۹
اصول سرپرستی تقوی یکشنبه ازساعت۸:۳۰-۱۰   ۹۴/۰۳/۰۳
تکنولوژی قند ایمانی یکشنبه از ساعت۸:۳۰   ۹۴/۰۳/۰۳
میکروبیولوژی صنعتی ممقانی سه شنبه از ساعت ۱۴-۱۷   ۹۴/۰۳/۰۵
میکروبیولوژی مواد غذایی ممقانی سه شنبه از ساعت ۱۰-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۳/۰۵
وصایای امام جمالی دوشنبه از ساعت ۱۴-۱۵:۳۰   ۹۴/۰۳/۰۴
تاریخ اسلام جمالی دوشنبه ازساعت۰۸:۳۰-۱۰   ۹۴/۰۳/۰۴
اندیشه ۲ جمالی چهارشنبه از ساعت ۱۴:۰۰-۱۵:۳۰   ۹۴/۰۲/۳۰
دانش خانواده وجمعیت جمالی چهارشنبه از ساعت ۱۰تا ۱۲   ۹۴/۰۲/۳۰
تحلیل سازه های ۲ ثابت عهد دوشنبه از ساعت ۱۴:۳۰-۱۶:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۸
تحلیل سازه های ۲ ثابت عهد دوشنبه از ساعت ۱۱:۱۵-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۸
سازه های فلزی  ثابت عهد دوشنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۰    9402/28
قرآن عابدی دوشنبه از ساعت ۱۶:۱۵-۱۷:۴۵   ۹۴/۰۲/۲۸
انقلاب اسلامی هاشمی چهارشنبه از ساعت ۱۶:۱۵-۱۷:۴۵   ۹۴/۰۲/۳۰
انقلاب اسلامی هاشمی یکشنبه از ساعت ۱۶:۱۵-۱۷:۴۵   ۹۴/۰۲/۲۷
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار صبوری چهارشنبه از ساعت ۱۱-۱۲:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۳
اندیشه اسلامی ۱ حاج اقا جهانگیری پنجشنبه از ساعت ۱۰:۴۵-۱۲   ۹۴/۰۲/۲۴
اقتصاد ومدیریت صنعتی صبوری چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۱   ۹۴/۰۲/۲۳
اندیشه اسلامی ۲ حاج اقا جهانگیری پنجشنبه ازساعت۹-۱۰:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۴
اصول فقه حاج اقا جهانگیری یکشنبه از ساعت۱۵-۱۶:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۷
کنسرو سازی دزیانی چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۲/۳۰
طراحی به کمک نرم افزارهای تاسیسات لشکرپور چهارشنبه از ساعت ۱۷-۱۹:۳۰   ۹۴/۰۲/۳۰
ایین زندگی حاج آقا جهانگیری یکشنبه از ساعت۱۱-۱۲:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۸
بازاریابی وصادرات صبوری دوشنبه از ساعت ۱۰-۱۲   ۹۴/۰۲/۲۸
مدارمجتمع علیشاهی چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰-۱۶:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۳
کار آفرینی وپروژه صبوری یکشنبه از ساعت ۰۸:۳۰-۱۰   ۹۴/۰۲/۲۷
پژوهش عملیاتی ۲ ذریه دوشنبه از ساعت ۱۴:۳۰-۱۷   ۹۴/۰۲/۲۱
مدار خرسندی پنج شنبه از ساعت ۱۴:۳۰-۱۷   ۹۴/۰۲/۲۴
از ماشین ۲ خرسندی پنج شنبه از ساعت ۱۱-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۴
از ماشین ۱ خرسندی پنج شنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۱   ۹۴/۰۲/۲۴
الکترونیک صنعتی علیشاهی چهارشنبه از ساعت۱۱-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۳
مدارهای منطقی ودیجیتال علیشاهی چهارشنبه از ساعت۰۸:۳۰-۱۱   ۹۴/۰۲/۲۳
مدارهای الکتریکی مسعودنیا دوشنبه از ساعت ۱۰-۱۲   ۹۴/۰۲/۲۸
مدارهای الکتریکی مسعودنیا دوشنبه از ساعت ۱۰-۱۲   ۹۴/۰۲/۲۱
مبانی وکاربرد کامپیوتر نوروزی یکشنبه از ساعت ۱۴:۳۰-۱۸   ۹۴/۰۲/۲۰
برنامه نویس کامپیوتر نوروزی یکشنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۳   ۹۴/۰۲/۲۰
شیمی پیش دانشگاهی حیدر پور سه شنبه از ساعت ۱۷-۱۸:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۲
اصول محاسبات صنعتی حیدر پور سه شنبه از ساعت۱۴:۳۰-۱۶:۴۵   ۹۴/۰۲/۲۲
جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی حیدر پور سه شنبه از ساعت۱۲-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۲
شیمی وتکنولوژی نفت حیدر پور سه شنبه از ساعت ۱۰:۱۵-۱۱:۴۵   ۹۴/۰۲/۲۲
شیمی وتکنولوژی رنگ حیدر پور سه شنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۰   ۹۴/۰۲/۲۲
سازه های بنایی ثابت عهد دوشنبه از ساعت ۱۴:۳۰-۱۶   ۹۴/۰۲/۲۱
مقررات ملی ساختمان ثابت عهد دوشنبه از ساعت ۱۱:۱۵-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۱
اصول مهندسی زلزله وباد ثابت عهد دوشنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۰:۴۵   ۹۴/۰۲/۲۱
اصول حسابداری ۱ میرنیا شنبه از ساعت۱۴:۳۰-۱۷:۴۵   ۹۴/۰۲/۱۹
آشنایی باقرآن کریم عابدی چهارشنبه از ساعت۱۴:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۳
حسابداری پیشرفته ۲ میرنیا شنبه از ساعت ۱۱-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۲/۱۹
پرسپکتیو للحج سه شنبه از ساعت۱۰-۱۲   ۹۴/۰۲/۲۲
کاربرد نرم افزارها ی رایانه ای غفاری چهارشنبه از ساعت ۱۵-۱۹:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۴
ترمودینامیک ۲ مرامی شنبه از ساعت ۱۴:۳۰-۱۶   ۹۴/۰۲/۱۹
تکنولوژی پس ازبرداشت داستان شنبه ازساعت ۱۱:۳۰   ۹۴/۰۲/۱۹
شبیه سازی عباسی سه شنبه از ساعت۸:۳۰-۱۰:۴۵   ۹۴/۰۳/۰۵
هوش مصنوعی عباسی سه شنبه از ساعت۱۱-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۳/۰۵
مباحث ویژه عباسی سه شنبه از ساعت ۱۴:۳۰-۱۶   ۹۴/۰۳/۰۵
شبیه سازی عباسی سه شنبه از ساعت۸:۳۰-۱۰:۴۵   ۹۴/۰۲/۲۹
هوش مصنوعی عباسی سه شنبه از ساعت۱۱-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۹
مباحث ویژه عباسی سه شنبه از ساعت ۱۴:۳۰-۱۶   ۹۴/۰۲/۲۹
شبیه سازی عباسی سه شنبه از ساعت۸:۳۰-۱۰:۴۵   ۹۴/۰۲/۲۲
هوش مصنوعی عباسی سه شنبه از ساعت۱۱-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۲
مباحث ویژه عباسی سه شنبه از ساعت ۱۴:۳۰-۱۶   ۹۴/۰۲/۲۲
فیزیک۱ محمدیان یکشنبه از ساعت ۱۴:۳۰-۱۷   ۹۴/۰۲/۱۳
فیزیک۱ محمدیان یکشنبه از ساعت ۱۱-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۲/۱۳
روستا للحج سه شنبه از ساعت ۹:۳۰-۱۲   ۹۴/۰۲/۱۵
الکترومغناطیس محمدیان پنجشنبه ازساعت۱۱-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۲/۱۰
طراحی وساخت مدارچاپی به کمک کامپیوتر فایدی چهارشنبه از ساعت ۹-۱۳   ۹۴/۰۲/۱۶
معادلات دیفرانسیل توکلی دوشنبه از ساعت۱۷:۳۰-۱۹   ۹۴/۰۲/۲۱
ریاضی ۲ توکلی دوشنبه از ساعت ۱۰-۱۲   ۹۴/۰۲/۱۴
ریاضی پیش دهقان یکشنبه از ساعت ۱۴:۳۰   ۹۴/۰۲/۲۰
آمار واحتمالات ذهقان یکشنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۰   ۹۴/۰۳/۰۳
تجهیزات حرارتی وبرودتی مرامی شنبه از ساعت۱۰:۱۵-۱۱:۴۵   ۹۴/۰۲/۱۹
کنترل های تاسیات مرامی شنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۰   ۹۴/۰۲/۱۹
طراحی به کمک نرم افزار تاسیسات لشکر پور شنبه از ساعت ۸:۳۰-۱۰   ۹۴/۰۲/۰۹
آز الکترونیک صنعتی یوسفی راد شنبه از ساعت ۱۱:۱۵-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۲/۱۹
آز مدار منطقی یوسفی راد شنبه از ساعت ۹-۱۱   ۹۴/۰۲/۱۹
کنترل کیفی مواد غذایی
تیزچنگ شنبه از ساعت۱۰:۱۵-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۲/۰۵
تحلیل مدار خرسندی پنجشنبه از ساعت ۱۴:۳۰-۱۷   ۹۴/۰۲/۰۳
آزماشین ۲ خرسندی پنجشنبه از ساعت ۱۱-۱۳:۳۰   ۹۴/۰۲/۰۳
آزماشین ۱ خرسندی پنجشنبه از ساعت۸-۱۱   ۹۴/۰۲/۰۳
مهندسی محیط زیست مرشد زاده پنجشنبه از ساعت ۱۰:۳۰-۱۲   ۹۴/۰۲/۱۷
مهندسی محیط زیست مرشد زاده پنجشنبه از ساعت۱۰:۳۰-۱۲   ۹۴/۰۲/۱۰
مهندسی محیط زیست مرشدزاده پنجشنبه ازساعت۱۰:۳۰-۱۲   ۹۴/۰۲/۰۳
حسابداری میانه ۲ میرنیا چهارشنبه ازساعت۸:۱۵-۱۱:۱۵ ۲۰۶  
خوردگی جدایی چهارشنبه ازساعت ۸:۳۰-۱۰  202  
تست تست شنبه ۹۳/۳/۳ ۱۰۲ گروه الف