انتخاب صفحه
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس

پروژه و کارآموزی

 

پروژه درس     نام استاد روز تحویل
ساعت  تاریخ
 محل تحویل
تحویل پروژه درک وبیان ۲ شمشادی ۳۰ دسماه   ۹۴/۱۰/۳۰  
تحویل پروژه (دست آزاد وبیان معماری ۱) شمشادی ۱۷ دیماه ۹۴   ۹۴/۱۰/۱۷  
تحویل صورت پروژه وکلاس توجیهی پروژه بتن آرمه قلی پور سه شنبه ۱۱ ۹۴/۰۸/۱۹ کنسل شد.
جلسه توجیهی کارآموزی رشته معماری کلیه اساتید معماری سه شنبه ۱۲ ۹۴/۰۸/۱۹  
کلاس توجیهی درس طرح نهایی معماری تقوی سه شنبه ۱۲:۳۰ ۹۴/۰۸/۱۹  
کلاس توجیهی پروژه بتن آرمه
صدرالاشرافی پنج شنبه ۱۲ ۹۴/۰۸/۱۴  
کلاس توجیهی پروژه سازه های فولاد زهفروش چهارشنبه ۱۴:۴۵ ۹۴/۰۸/۱۳  
کلاس توجیهی پروژه سازه های فولاد وفایی چهارشنبه ۱۱:۳۰ ۹۴/۰۸/۱۳  
آخرین مهلت تحویل پروژه را ه سازی استاد علیزاده منصوری علیزاده منصوری چهارشنبه ۱۲ ۹۴/۰۶/۲۵ آخرین مهلت
آخرین مهلت تحویل پروژه فولاد وکار آموزی ترم تابستان وماقبل وفایی سه شنبه ۱۲:۳۰ ۹۴/۰۶/۲۴ آخرین مهلت
جلسه تحویل پروژه بتن آرمه استاد قلی پور قلی پور چهارشنبه ۱۲ ۹۴/۰۶/۱۸  
جلسه تحویل صورت پروژه سازه های فولادی وبتنی ترم تابستان وفایی سه شنبه ۱۳:۳۰ ۹۴/۰۴/۱۶  
جلسه تحویل صورت پروژه سازه های فولادی وبتنی ترم تابستان صدرالاشرافی سه شنبه ۱۳:۳۰ ۹۴/۰۴/۱۶  
جلسه تحویل صورت پروژه سازه های فولادی وبتنی ترم تابستان ثابت عهد سه شنبه ۱۳:۳۰ ۹۴/۰۴/۱۶  
جلسه تحویل صورت پروژه سازه های فولادی وبتنی ترم تابستان قلی پور سه شنبه ۱۳:۳۰ ۹۴/۰۴/۱۶  
 اخرین مهلت  پروؤه سازه های فولادی  وبتنی وفایی سه شنبه ۱۲:۳۰ ۹۴/۰۴/۱۶  
 اخرین مهلت  پروؤه سازه های فولادی  وبتنی صدرالاشرافی سه شنبه ۱۲:۳۰ ۹۴/۰۴/۱۶  
 اخرین مهلت  پروؤه سازه های فولادی  وبتنی ثابت عهد سه شنبه ۱۲:۳۰ ۹۴/۰۴/۱۶  
 اخرین مهلت  پروؤه سازه های فولادی  وبتنی قلی پور سه شنبه ۱۲:۳۰ ۹۴/۰۴/۱۶  
ازمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی
نوروزی شنبه ۱۲ ۹۴/۰۳/۰۲ کلاس ۲۰۷
پروژه-کارآموزی-مهندسی اینترنت-آز-مهندسی نرم افزار – آزمایشگاه سیستم عامل 
شبستری
چهارشنبه
۹ ۹۴/۰۴/۱۰
سایت کامپیوتر