انتخاب صفحه
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس

معرفی حوزه آموزش

معرفی حوزه

عملکرد حوزه آموزشی و دانشجویی واحد صوفیان

  1. نظارت، کنترل و ارزیابی چگونگی انجام کار هر کدام از همکاران و تلاش برای رفع نقصانها و تقویت نقاط قوت و انتقال تجریبات
  2. پیگیری های لازم برای رعایت کلیه قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
  3. افزایش تعداد رشته های مصوب در وزارت علوم و تحقیقات و تصویب رشته ارشد شیمی کاربردی و ارشد برق الکترونیک و دست تصویب بودن حدود ۲ رشته جدید در کارشناسی ارشد
  4. اطلاع رسانی و آگاهی از مفاد آئین نامه ها، بخشنامه ها و آخرین تغییرات و اصلاحات و انتقال به همکاران و ارائه راهنمایی های لازم
  5. تشکیل جلسات شورای آموزشی و طرح دستور جلسه و پیگیری تصمیمات متخذه و ارجاع به مراجع ذیربط
  6. تشکیل جلسات مدیران گروههای آموزشی به طور مستمر و منظم و مرتب
  7. تشکیل جلسه با گروههای آموزشی به صورت جداگانه و بررسی مسائل و مشکلات گروهها
  8. انجام مکاتبات و تهیه پاسخ های لازم به دستورات و ارائه گزارشهای دوره ای
  9. رعایت دقیق بخشنامه های آموزشی و دریافت سیاست های آموزشی دانشگاه و هماهنگی و اعلام به مدیران گروههای آموزشی
  10. ایجاد امکانات رفاهی ،آموزشی و ورزشی .