انتخاب صفحه
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس

عدم تشکیل کلاسها

 

نام درس     نام استاد روز  تاریخ  توضیحات
         
کلاس ثابت عهد چهارشنبه ۹۴/۱۰/۰۲  
کلاس  صبامنیری شنبه ۹۴/۰۹/۲۷  
کلاس آقای دکتر عطا زاده دوشنبه ۹۴/۰۹/۱۶ از ساعت۱۰:۳۰برگزار خواهد شد.
کلاس خانم دکتر میرزاپور دوشنبه ۹۴/۰۹/۱۶ از ساعت ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.
کلیه کلاسها مهندس خسروی فر شنبه  94/09/14  
کلیه کلاسها دزیانی شنبه ۹۴/۰۹/۱۴  
کلیه کلاسها جواهرنیا یکشنبه ۹۴/۰۹/۱۵  
کلیه کلاسهای استاد اوجاقی اوجاقی دوشنبه ۹۴/۰۹/۰۹  
کلیه کلاسها خانی یکشنبه ۹۴/۰۹/۰۸  
کلیه کلاسها دیباگر یکشنبه- دوشنبه ۹۴/۰۹/۰۹-۹۴/۰۹/۰۸  
کلیه کلاسها جواد سلیمی موحد سه شنبه ۹۴/۰۹/۱۰  
کلیه کلاسها ذریه پنجشنبه ۹۴/۰۹/۰۵  
کلیه کلاسها فایدی پنجشنبه ۹۴/۰۹/۰۵  
کلیه کلاسها ثابت عهد سه شنبه- چهارشنبه ۹۴/۰۹/۳  -94/09/04  
کلیه کلاسها قنبرزاده دوشنبه ۹۴/۰۹/۰۲  
زیست شناسی جانوری داستان یکشنبه ۹۴/۰۹/۰۸ جبرانی روز سه شنبه  94/09/10 ساعت ۹ 
کلیه کلاسها عزتی سه شنبه ۲۶/۸/۹۴  
کلیه کلاسها ذریه حبیب سه شنبه و پنج شنبه ۲۶ و ۲۸ آبان  
کلیه کلاسها شکری سه شنبه ۲۶/۸/۹۴  
تکنولوژی و کارگاه قالب بندی ثمین  سه شنبه ۲۶/۸/۹۴   
کلیه کلاسه سپهرنیا شنبه- سه شنبه ۹۴/۰۸/۳۰-۹۴/۰۹/۰۳  
اصول طراحی -تکنولوژی روغن دزیانی یکشنبه-سه شنبه ۹۴/۰۸/۲۴-۹۴/۰۸/۲۶  
کلیه کلاسها یزدچی شنبه -یکشنبه ۹۴/۰۸/۲۴-۹۴/۰۸/۲۵  
کلیه کلاسها میرنیا یکشنبه ۹۴/۰۸/۲۴  
کلیه کلاسها یوسفی راد شنبه ۹۴/۰۸/۲۳  
کلیه کلاسها دکتر رئوفی پنجشنبه ۹۴/۰۸/۲۱  
کلیه کلاسهای شبستری   ۲۴-۲۵ آبان و۱-۲ آذر دوهفته آینده
کلیه کلاسهای ملکی پنجشنبه ۹۴/۰۸/۲۱  
کلیه کلاسها وفایی پنجشنبه ۹۴/۰۸/۲۱  
کلیه کلاسهای فرح بخش دوشنبه ۹۴/۰۸/۱۸  
کلیه کلاسها قلی پور (عمران) سه شنبه -چهارشنبه ۹۴/۰۸/۱۹-۹۴/۰۸/۲۰ این هفته
کلیه کلاسها ذاکر یکشنبه ۹۴/۰۸/۱۷  
کلیه کلاسها احمدی شنبه ۹۴/۰۸/۱۶  
کلیه کلاسها دکتر عمیدی از شنیه تا پنجشنبه ۱۶آبان الی ۲۱ هفته آینده
کار آفرینی صبوری چهارشنبه ۰۸/۱۳//۹۴  
کلیه کلاسهای علیرضا احمد زاده دوشنبه ۹۴/۰۸/۱۱  
مبانی کامپیوتر وبرنامه ریزی خسروی فر یکشنبه ۹۴/۰۸/۱۰  
کلیه کلاسها بیرامی سه شنبه ۹۴/۰۸/۱۲  
کلیه کلاسها جمالی دوشنبه ۹۴/۰۸/۱۱  
کلیه کلاسها احمدی پنجشنبه ۹۴/۰۸/۰۷  
کلیه کلاسها ثمین پنجشنبه  94/08/07