انتخاب صفحه
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس

بازدیدهای علمی

بازدید علمی درس     نام استاد مکان روز
ساعت  تاریخ
حرکت از
اصول طراحی کارخانه دزیانی تبریز چهارشنبه ۹ ۹۴/۰۳/۰۶ دانشگاه
اصول طراحی کارخانه دزیانی تبریز سه شنبه ۹ ۹۴/۰۳/۰۵ دانشگاه
عملیات صنایع غذایی عزتی   سه شنبه ۱۰ ۹۴/۰۲/۲۲ دانشگاه
آزمایشگاه صنعتی جدایی   سه شنبه ۱۰ ۹۴/۰۲/۲۲ دانشگاه
تکنولوژی قند ایمانی تبریز چهارشنبه ۱۰ ۹۴/۰۲/۰۹ دانشگاه
عملیات صنایع غذایی عزتی   چهارشنبه ۸٫۳۰ ۹۴/۰۲/۰۲ دانشگاه
آزمایشگاه صنعتی(دانشجویان شیمی) جدایی   چهارشنبه ۱۰ ۹۴/۰۲/۰۲ دانشگاه
تست تست نیروگاه شنبه ۱۳ ۹۳/۳/۳ دانشگاه